Tömjénfüst

Tömjénfüst

2021.12.01. 12:46

A 4. Magyar Köztársaság alkotmány-tervezetének tézisei a 2022. évi országgyűlési képviselői választása kampánya során váljon a magyar közélet tömjénfüstjévé Orbán és feltétel nélküli követőivel szemben.

Az Orbán Viktor uralta NER működésének megértése után, demokratikus úton történő leépítése érdekében néhány hónapos téli felkészüléssel 2021 márciusában vitaindító szándékkal, többekkel megosztottuk informálisan és nyilvánosan a Nemzeti Alkotmányozási Programra (NAP) irányuló elképzelésünket.
Elindításának egyre sürgetőbb szükségességét a nyilvánvaló, de kevesek által felismert alkotmányos válság, és mint ilyen, alkotmányos kényszer idézte elő. A Covid járvány és az előválasztás okozta késedelmek miatt némi aggodalommal, de mégis türelmesen, nagy figyelemmel vártuk annak eredményét!
Siker lett az előválasztás és reményteljes Márki-Zay Péter a demokratikus pártszövetség (DESZ) miniszterelnök jelöltjének bejelentése, miszerint a felállításra került tanácsadó testületében az alkotmányos és a közjogi átmenet ügyében az Eötvös Károly Intézet igazgatóját Fleck Zoltán jogszociológus professzort kérte fel témagazdának. Ez a lépés pontosan megegyezik tervezett programunkkal. (Lásd: felkelőnap.hu) Számos más kezdeményezés is ígéretesen bontogatja szárnyait ebben a témában. Fontos lenne ezek összekapcsolódása.
Célul kell kitűzni:  

 • Széleskörű társadalmi részvétellel szülessen meg a 4. Magyar Köztársaság és annak emberközpontú, a magyar és európai haladó hagyományokat, gazdag örökségünket, kulturális értékekeinket tiszteletben tartó, demokratikus jogállamhoz méltó, azt védelmező, közmegbecsülést élvező, mindenfajta elfogultságtól, hátrányos megkülönböztetéstől mentes, tisztelhető és szerethető Alkotmánya.
 • Ennek érdekében nem tűr halasztást a Nemzeti Alkotmányozási Program meghirdetése és nyilvánosságra hozatala. A 2022.- évi országgyűlési képviselőválasztás eredménye, a demokratikus ellenzék győzelme mellett jelentse egyben szavazópolgárok többségének azt az igényét, hogy Magyarországnak valóságos társadalmi részvétellel és jóváhagyással megalkotott új Alkotmány legyen.
 • A készülő kormányprogram szakpolitikai fejezetei minden esetben – akár egy-egy közvetlen, vagy közvetett egyszerű utalással - mutassák be kötődésüket az Alkotmányossághoz.

Az Alkotmányozási Program menetrendje

  • Bejelentés: világossá kell tenni, hogy az Alkotmányozási Program megvalósulásával kap biztonságot és garanciát a népakarat érvényesülése, a demokratikus kormányzás lehetősége, a DESZ választási ígéretei, a támogató mozgalmak, társadalmi szerveztek és csoportok, törekvései az emberi jogok és humanitárius követelmények, valamint a nemzetközi megállapodások betarthatósága és betartási kötelezettsége.

Előadó: DESZ miniszterelnök jelöltje Márki-Zay Péter
Határidő: november 25

  • Az 4. Magyar Köztársaság alkotmánya téziseinek, mint vitaanyag és a vitaindító háttéranyag megírása

A tézisek között szerepeljen a köztársasági elnök közvetlen választásának, Alkotmányozás, ill. annak lényegi módosítását megerősítő népszavazást megelőző Alkotmányozó Nemzetgyűlés jogintézménye bevezetésének felvetése is. (további gondolatébresztő javaslatok lásd: Megjegyzésben)
A téziseket úgy kell és lehet megfogalmazni – pl. kiáltványszerűen -, hogy képesek legyenek tematizálni a közbeszédet; ezáltal elnyomni az ellenoldal várhatóan új elemeket nem tartalmazó egyrészt a választók félelmeire építő támadás (migráció, személyeskedések és karaktergyilkosságok kísérlete), másrészt a jóléti intézkedések a révén a regnáló kormány sikereinek és szociális érzékenységének dicsérete, valamint a gyermekek és a családok szentségének és védelmének hangoztatása lesz.
Előadó: EKINT koordinálásával  Fleck Zoltán
Határidő: december 10

  • Az 4. Magyar Köztársaság új alkotmány téziseinek társadalmi vitára bocsátása.

Nyílt levél: függetlenül a vélt, vagy valós politikai kötődéstől társadalmi, gazdasági, tudományos, kulturális, szabadidős és sportélet országos, szakági, és helyi, a politikai pártok, az önkormányzatok, szakszervezetek, jogvédők, autonóm szervezetek, mozgalmak vezetőit, véleményformáló személyiségeket, közösségek aktivistáit, az előválasztáson résztvevőket felkérésével, igényelve véleményüket, javaslataikat aktív közreműködésüket el lehet érni:
A fentiek közül az ELEGY-hez csatlakozott, és a NAP további támogatóit közvetlenül is kérje fel a tagsága, ill. környezete körében a tézisek terjesztésére, helyi viták szervezésére a tézisekről alkotott vélemények és javaslatok becsatornázására.
Előadó: ELEGY Magyar György
 Határidő: december 10.

   • Társadalmi vita első forduló

Helyi közösségek meghívására közéleti szereplők, szakemberek, részvételi lehetőségével
A meghirdetéstől 2022. február 28.-ig

   • A társadalmi vita első fordulója tapasztalatainak összefoglalója és Ünnepi keretek között nyilvánosságra hozatala.

12 pont történelmi áthallással - szabadságharc
Előadó: Márki-Zay Péter
Határidő: március 15

  • Normaszöveg tervezetének véglegesítése (belső használatra)
  • Az országgyűlés alakuló ülésén az eskütétel megjegyzéssel, továbbá az első adandó alkalommal a Vörös Imre formulát követve törvényalkotás egyébiránt érvényben hagyva az Alaptörvényt.

Előterjesztő: DESZ
Határidő: 2022. április, ill. értelemszerűen

  • Nemzetgyűlés keretében két napos Konferencia az országgyűlési választást megelőző társadalmi vita tapasztalatairól, időszerű alkotmányossági kérdésekről, a népfelség elvének érvényesüléséről.   

A tapasztalatok birtokában a Konferencia plenáris és szekcióülések keretében vitasson meg egy a közakaratot kifejező normaszöveg tervezetet, a köztársasági elnök közvetlen választással történő eldöntésének kérdését, továbbá a jövőbeli alkotmányozás új jogrendjének módját, ami gátat szab a népfelség elvének sérelmére elkövethető parlamenti gyakorlatnak.
Határidő: Az alkotmányozási folyamat társadalmi vitájának második fordulója – sajtó nyilvánosan - történjen a kormányalakítást követő 60 napon belül.
Nyitóelőadás: Márki-Zay Péter
Előterjesztők: EKINT Fleck Zoltán; ELEGY Magyar György
A Konferencia kezdeményezzen két népszavazást:

 • Közvetlen köztársasági elnökválasztás

Határidő: A technikailag lehetséges legrövidebb időn belül
ELEGY: Magyar György

 • Két-igenes

2.1/  A 4. Magyar Köztársaság kikiáltásának és új alkotmányának elfogadása
2.2/ Új Alkotmány megalkotásának rendje: Társadalmi vita és Országgyűlési vitanap összefoglalójával, Alkotmányozó Nemzetgyűlés keretében megvitatott és támogató ajánlással ellátott, Népszavazással megerősített.
Alkotmánymódosítás, kiegészítés, pontosítás nevesített esetben feles, vagy 2/3-os parlamenti többséggel elfogadható.
Határidő: 2023 – 20026 között széleskörű tartalmi felkészítést, népszerűsítést és előzetes közvélemény-kutatást követően.
Kezdeményező: Kormány előterjesztésére az Országgyűlés
Konzulensek:  EKINT Fleck Zoltán; ELEGY Magyar György
Megjegyzés:
4. Magyar Köztársaságot, új Alkotmányt!
A társadalmi élet demokratikus jogállami rendszere nem ideológia, világnézeti kérdés, hanem a társas emberi lét egyetlen tartós garanciája!

Mit kíván a magyar nemzet

 
1848
2022

1.
Kívánjuk a sajtó szabadságát, censura eltörlését.
Szabad közfinanszírozott országos és helyi médiát, a hamis hír közzététele és a hírhamisítás szigorú büntetését.  A benne dolgozók szakmai alkalmasságának és politikai összeférhetetlen-ségének szigorú szabályozását.

2.
Felelős ministeriumot Buda-Pesten.
Felelős, a demokratikus jogállami normákat betartó kormányt és szakminisztériumokat, a benne dolgozók szakmai alkalmasságának és politikai összeférhetetlenségének szigorú szabályozását. A legmagasabb közjogi méltóságok egyazon személy által legfeljebb 2 egymás követő ciklusban tölthető be. Egy ciklus időtartama 5 évre szóljon.

3.
Évenkinti országgyűlést Pesten
Az Országgyűlés törvényalkotó és ellenőrző munkája folyamatos, a közvetlenül választott képviselői munka direkt pártérdekből nem befolyásolható, akadályoztatása büntetendő. A képviselői eskü megszegése a polgári következményektől függetlenül is járjon mandátumvesztéssel.

4.
Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben.
Politikai, vallási, etnikai gazdasági, előjogok és előítéletek, befolyás tilalma, szigorú szankcionálása

5.
Nemzeti őrsereg.
A rendőrség politikai függetlenségének fokozott mértékű biztosítása, az önkormányzati együttműködés jogi és szervezeti feltételeinek növelése

6.
Közös teherviselés.
Közös, igazságos, szociálisan érzékeny közteherviselést, és szolgáltatást

7.
Úrbéri viszonyok megszűntetése.
Szabad és felelős feladatarányosan anyagi eszközökkel ellátott települési önkormányzatokat. Köz- és alapszolgáltatások, közigazgatási rutinügyek intézését helyben.

8.
Esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján.
 A hatalmi ágak szétválasztottságának szentségét, az igazságszolgáltatás függetlenségét, a benne dolgozók szakmai alkalmasságának és politikai összeférhetetlenségének szigorú szabályozását.

9.
Nemzeti Bank.
Az MNB politikai függetlenségét, a benne dolgozók szakmai alkalmasságának és politikai, gazdasági összeférhetetlenségének szigorú szabályozását.

10.
A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk.
A katonaság eltiltását a belföldi rendvédelmi feladatoktól, vészhelyzetben csak a rendőrség felügyelete alatt fegyvertelenül vezényelhető szolgálatra. Önálló intézkedésre nem jogosult. 

11.
A politikai status foglyok szabadon bocsátassanak.
A politikai ellenzék jogainak és munkafeltételinek bővítése

12.
Unió.
Az új Alkotmányba kerüljön védelem alá Magyarország Európai Unióba tartozása

brazzers upcoming videos hindiporn.pro animated porn video sexy video gujarat go-indian.pro hot bihari girl homemade sex mms 2beeg.me homeless porn crichd desipornx.mobi gavati xxx m.okalam justindianporn2.com trisha hot songs
sxxe vdo rajwap.pro xnxx videos downlod xxxii video indian redwap3.com malayalamsex videos 2x movie rajwap.tv zonporn.com usexvidoes hlebo.mobi www hindi hot sex com lady boy xnxx hotmoza.tv sunaina hot songs
active raid hentai hentai.name fate extra last encore hentai escorts in kolkata onlyindianporn.me www sex hd vido tamil aunty sex videos download tubepatrol.org www xxx comi dengudu onlyindian.net bigbreast xnxx vedioes borwap.pro hindi sexy video download free